Sorry, no funciona. En estat de construcció. Qualsevol cosa, em pots escriure a davidricartandreu@riseup.net